Vova suy luận

Phái đoàn kiểm tra đến một nhà trẻ. Họ tặng cho các cháu bé những miếng sôcôla hình những đứa trẻ con.

Một thành viên trong phái đoàn hỏi Vova:

– Cháu thích miếng sôcôla hình cô bé hay hình cậu bé?

Vova nhanh nhẹn trả lời:

– Cháu thích hình cậu bé ạ vì như thế thì cháu được hơn một mẩu sôcôla con mà ở các cô bé không có.

Vova suy luận
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo