Vova đánh nhau

Vova một hôm quần áo tơi tả về nhà với một vết tím bầm dưới mắt, mẹ mắng:

– Mẹ bảo con bao lần là phải đếm đến 100 đã, nếu vẫn thấy tức, mới được đánh nhau cơ mà.

– Vâng, nhưng, bố thằng Misa chỉ dặn nó đếm đến 50 thôi ạ!

Vova đánh nhau
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo