Vẫn còn 10 phút

Quý ông nọ cẩn thận lấy đồng hồ ra khỏi túi áo, xem giờ rồi trả lời:
– 3 giờ kém 15 phút.
– Vậy thì, chính xác vào lúc 3 giờ ngài có thể hôn vào mông cháu.
– Cậu bé liền trêu chọc và bỏ chạy.
Quá tức giận, quý ông nọ liền đuổi theo thằng bé láo xược. Sắp tóm được nó thì ông bị một người bạn cũ chận lại:
– Cậu làm gì mà chạy hớt hải như thế?
Đang vội lại vừa mệt, quý ông nọ liền nói một hơi:
– Thẳng lỏi đó hỏi tôi giờ, khi tôi cho nó biết lúc đó là 3giờ kém 15 phút thì nó nói tôi sẽ hôn vào mông nó vào đúng 3 giờ…
– Vì vậy mà cậu phải chạy vội thế sao?
– Anh bạn cũ vừa hỏi vừa xem lại đồng hồ.
– Cậu vẫn còn 10 phút cơ mà!

Vẫn còn 10 phút
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo