Trẻ con sinh ra như thế nào?

Vova chạy vào nhà hỏi mẹ:
– Mẹ ơi trẻ con sinh ra như thế nào?
Bà mẹ bối rối nghĩ bụng thằng này chưa đến tuổi giáo dục giới tính, bèn nói:
– À do con cò mang đến cho các ông bố bà mẹ con ạ.
Vova chạy ngay ra ngoài bảo Natasha:
– Thấy chưa, thế mà ấy cứ lo. Thử lại nhé!

Trẻ con sinh ra như thế nào?
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo