Tiệt trùng rồi

Có 2 giọt sữa gặp nhau trong ly. Giọt đực và giọt cái. Chúng phải lòng và yêu nhau. Đến lúc giọt sữa cái ngỏ lời với giọt sữa đực rằng chúng mình nên “ấy” nhau đi.

Em muốn có 1 bạn con với anh. Giọt sữa đực buồn tình và nói: “Anh muốn lắm nhưng không thể được!”

Giọt sữa cái nghi ngờ:”Hay là anh đã có vợ rùi?” Giọt đực bảo rằng không phải thế.

Em hiểu cho anh! Bởi vì anh … anh là … sữa đã “tiệt trùng” rồi!

Tiệt trùng rồi
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo