Thư tình của Vova

 

Khi Vova học lớp 3 của một trường tiểu học, trong giờ Văn, Vova đưa cho cô bạn bên cạnh mẩu giấy nhỏ, trong đó viết nguệch ngoạc:

“Sau giờ học, chúng ta sẽ ra công viên và ngồi trên ghế đá chơi”.

Cô bạn đọc lướt qua, hiểu ý, nhìn cậu bé bằng con mắt khinh mạn và bĩu môi.

Một lát sau, cô đẩy sang cậu một mẩu giấy nhỏ với dòng chữ:

“Nếu chỉ có vậy thì mày xuống lớp 1 mà học.”

Thư tình của Vova
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo