Tè bằng gì

Hồi mẫu giáo Vova chơi thân với Massa lắm, làm gì chơi gì cũng cùng nhau. Một lần hai đứa rủ nhau đi WC, khi ra Vova nói:
– Cậu tè bằng b., tớ tè bằng c. Không hiểu cô giáo tè bằng gì nhỉ?
– Để tớ vào xem.
Lúc sau Massa chạy ra reo: “A! Tớ biết rồi. Cô giáo tè bằng bàn chải”.
– Thế thầy giáo tè bằng gì nhỉ? Massa hỏi.
– Để tớ vào xem. Vova hấp tấp chạy vào.
– Thầy giáo tè bằng chổi. Vova reo lên.

Tè bằng gì
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo