Nỗi sợ của Vova

“Vova đang được mẹ dẫn đi dạo phố thì gặp cô bạn cũ của mẹ. Mẹ bảo Vova:

– Vova, con hãy hôn cô đi.

– Con không dám đâu.

– Con không nghe lời mẹ hả?

– Con sợ lắm mẹ à!

– Tại sao con sợ?

– Bởi vì hôm qua bố đã hôn cô ấy và đã bị ăn bạt tai.”

Nỗi sợ của Vova
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo