Nói có đầu có đuôi

Vợ ở xa nhà gọi điện thoại cho chồng hỏi:
– Anh yêu, con mèo con của chúng ta thế nào rồi?
– Chết rồi!
– Trời! Một tin dữ như thế anh phải nói có đầu có đuôi chứ? Chẳng hạn, anh có thể nói là “Nó trèo lên nóc nhà, không cẩn thận nên rơi xuống đất!”. Rồi sau đó mới từ từ nói: “Nó không còn nữa”. Anh hiểu không?
– Anh hiểu rồi.
– Anh yêu, bây giờ anh cho em biết mẹ em thế nào?
– Mẹ trèo lên nóc nhà…

Nói có đầu có đuôi
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo