Nổ banh xác

Có 1 anh lực sĩ mời bạn gái về nhà mình chơi. Về đến nhà, anh liền cởi áo, gồng tay lên và nói với cô bạn gái:

” Chỗ này của tôi chứa được tới 10kg thuốc nổ đấy!!”

Nói xong, anh liền cởi quần dài ra và tiếp:

” Chỗ này của tôi chứa được tới 20kg thuốc nổ đấy”

Khi anh cởi thứ cuối cùng thì cô bạn gái chạy mất.

Anh liền đuổi theo và nói:

”Tại sao cô lại bỏ chạy???”

Mặt cô gái tái mét lại và sợ hãi nói:

” Người anh nhiều…. thuốc nổ thế……mà…. cái ngòi lại….. ngắn tý thế kia, nếu tôi không chạy trước thì…………. tôi bị nổ banh xác mất”

Nổ banh xác
5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo