Người Việt Nam đầu tiên lên cung trăng

Giáo viên điều khiển chương trình chậm rãi bốc câu hỏi lên đọc:
– Theo em, người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian là ai?
– Re… eeng! Re… eeng!
– Mời đội A.
– Thưa, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động thiên thai…
– Mời đội B.
– Thánh Gióng cưỡi ngựa bay trước ạ.
Các cổ động viên lao nhao:
– Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ.
– ???

Người Việt Nam đầu tiên lên cung trăng
2 (40%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo