Người trong gia đình

Bé trai hỏi bé gái đang cùng nghịch cát với mình:
– Khi nào lớn lên cậu lấy tớ nhé!
– Không được!
– Tại sao?
– Vì trong nhà tớ chỉ có người trong gia đình mới được lấy nhau; như bố tớ lấy mẹ tớ, bà tớ lấy ông tớ, chú tớ lấy thím tớ …

Người trong gia đình
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo