Mất giầy

– Em bị mất đôi giày đi tuyết.
Cô giáo tìm khắp nơi và thấy có một đôi giày để ở cửa ra vào. Cô hỏi:
– Em nhìn cho kỹ đi, đôi này không phải của em hả?
– Thưa cô, không phải đôi này. Đôi giày của em có nhiều tuyết bám trên đó lắm cơ!

Mất giầy
3 (60%) 2 votes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo