Lào vô đối

Trên 1 chuyến máy bay có 2 người Lào, 2 người Nhật, 2 người Pháp và 2 người Đức.

Chuyến bay vào vùng gió xoáy của Bão lớn.

Cơ trưởng thông báo và phi hành đoàn yêu cầu phải hy sinh bớt số người trên máy bay để giảm tải trọng nhằm cứu những người còn lại.

Nghe thế, lập tức 2 người Pháp đứng dậy hét lớn: “Tinh thần Napoleon bất diệt!!!” rồi nhảy xuống.

Bay được thêm 1 lúc, tình thế yêu cầu muốn đảm bảo an toàn phải hy sinh bớt số người trên máy bay để giảm tiếp tải trọng.

Không chần chừ 2 người Nhật đứng dậy hét lớn: “tinh thần samurai bất diệt!!!!” rồi nhảy xuống.

Bay được 1 lúc, Phi hành đoàn nói nếu hy sinh 2 người nữa để giảm tải trọng thì sẽ an toàn, nếu không khả năng sẽ rơi!!!

Lập tức, 2 người Lào đứng dậy hô to “Lào vô đối, Viêng Chăn muôn năm !!!! “rồi đạp 2 thằng Đức xuống “”

 

Lào vô đối
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo