Hứa không kể

Mẹ hỏi:
– Hôm nay hai bố con đi chơi rừng có vui không ?
Vô va nghiêm trang:
– Con chơi một mình nên hơi buồn. Nhưng con đã nhận một cái kẹo to nên đã hứa sẽ không kể chuyện bố với dì Natasha cởi truồng đuổi nhau trong rừng đâu.

Hứa không kể
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo