Giờ mới chết thật nè!

Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazone và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ.

Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên: – “Chết con rồi, Chúa ơi!”

Bỗng từ trên Trời cao có tiếng vọng xuống:

– Không, con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta: “Nhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy!”

Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt. Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ.

Từ trên Trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên: – Đấy, bây giờ con mới chết thật nè !!!

Giờ mới chết thật nè!
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo