Giơ hai chân lên

Vova đi học về, mặt buồn thiu
Bố hỏi: Vova, sao buồn thế?
Vova: hôm nay con bị điểm 0 môn thể dục
– sao lại bị điểm 0, con giỏi thể dục lắm cơ mà
– Hôm nay, lớp chúng con học động tác nhảy, cô giáo bảo: ” Cả lớp, giơ cả hai chân lên cùng một lúc”.
Bố Vova: Thế thì đứng bằng chim à!!?
Thì con cũng nói với cô thế – Vova trả lời

Giơ hai chân lên
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo