Điểm chỉ

Mẹ của vova xem sổ liên lạc của vova, cằn nhằn với chồng:
– Sao anh cứ điểm chỉ vào sổ liên lạc thế, thầy giáo vova lại nghĩ chúng ta không có học thì sao?
– Tại tôi không muốn họ biết là chúng ta có học mà lại có thằng con học DỐT đến thế.

Điểm chỉ
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo