Đạn xịt

– Đã từ lâu vào mỗi đêm Vova vẫn thường nghe mẹ đay nghiến ông bố vô dụng (lúc xung trận thì toàn bắn đạn lép) híc híc… mặc dù là trẻ con nhưng Natasa là bạn của Vova cũng đã cho cậu biết thế nào là đạn xịt…
Bỗng một hôm Bố Vova gọi cậu ra và nói … ” mẹ con đã có em bé, con sắp được làm anh roài… và ông cười mãn nguyện…
Nhưng ngược lại Vova lại rất đăm chiêu, thấy vậy Bố Vova liền hỏi:
– Con sao vậy ? không thích có em à?….
– Con rất thích , nhưng bố đã nghi cho ai chưa? – Vova hỏi lại

Đạn xịt
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo