Cô giáo tè bằng gì?

Một lần Vova hỏi đứa bạn gái cùng lớp 1
Mình tè bằng chim còn bạn tè bằng gì?
Đứa bạn trả lời (mình tè bằng B…)
Vova lại hỏi, không biết Cô giáo tè bằng cái gì nhỉ?
Đứa bạn gái của Vova liền chạy đi xem, lúc sau nó chạy lại và thì thầm:
Tớ thấy cô giáo tè bằng gì rồi “Cô ấy tè bằng bàn chải”

Cô giáo tè bằng gì?
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo