Chuyện Mỹ – Lào

Trong một cuộc họp, phía Mỹ bảo dân Lào mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía Lào bảo: “làm đ.. gì có chuyện đấy!”.

Phía Mỹ nói “Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh Viêng Chăn, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn”. Phía Lào ok. Sáng hôm sau Lào thiệt 37 mạng.

Ức chế quá, Lào cử 2 đặc nhiệm sang Mỹ, vác Ak-47 đi quanh quảng trường Thời Đại và làm như bọn Mỹ.

2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin.

Đêm qua, đại sứ Lào ở Mỹ bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ.”

Chuyện Mỹ – Lào
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo