Càng lúc càng giàu

“Vova và mẹ trên bãi tắm:
– Mama, tại sao trong cái quần bơi của bác này có bị to còn bác đằng kia lại có cái bị nhỏ?
– Tại bác này giàu, còn bác kia nghèo.
Thời gian trôi qua…
– Mama, nhìn kìa, có bác cứ nhìn mama mà càng lúc càng giàu…”

Càng lúc càng giàu
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo