Cả thế giới xôn xao

Tổng thống Nga Putin và tổng thống Mỹ Donal Trump sang thăm VN, phía Việt Nam có Nông Đức Mạnh ra đón, cả 3 cùng bay diễu hành trên bầu trời thủ đô Hà Nội bằng trực thăng.

Đang bay, Trump khoe: “Tôi mà thảy cái Rolex 60 000 USD của tôi xuống là cả Hà Nội này sẽ xôn xao đấy!”

Putin cũng ko vừa, ông khoe “Tôi mà thả thùng tiền của tôi xuống là cả Việt Nam sẽ xôn xao đấy!”

Nông Đức Mạnh năy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng: “2 ông có tin tôi mà đạp… 2 ông xuống là cả….thế giới sẽ xôn xao đấy !”

Cả thế giới xôn xao
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo