Bệnh nhân đầu tiên

Bố của Vova là một bác sĩ …Một hôm đang chơi đùa cùng Natasa ở nhà.
Bất thình lình, Natasa mở một cánh cửa tủ và hét lên sợ hãi khi nhìn thấy một bộ xương người.
– Không việc gì cả – Vova nói – Bố tớ cất ở đây lâu rồi.
– Thật không? Tại sao?
– Tớ không rõ… Có thể đấy là bệnh nhân đầu tiên của bố tớ.

Bệnh nhân đầu tiên
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo