Anh đang làm gì đấy?

Khi trẻ con hỏi chuyện
Anh đang ngồi học bài, cậu em 4 tuổi nấn ná lại gần:
– Anh ơi, anh đang làm gì đấy?
– Anh đang học bài.
– Anh học bài để làm gì?
– Anh học để kiếm việc làm.
– Anh kiếm việc làm để làm gì?
– Để kiếm tiền.
– Anh kiếm tiền à, kiếm tiền để làm gì?
– Kiếm tiền để sống.
– Anh sống để làm gì?
Ông anh cáu tiết:
– Sống để sống chứ còn làm gì nữa! Đi ra chỗ khác chơi!
Cậu em sợ tái mặt, lảng ra chỗ khác.
Nửa phút sau:
– Anh ơi, anh đang làm gì đấy?

Anh đang làm gì đấy?
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tracked by Hobo